CORSA > osmosis > Què és un filtre d’aigua?

Què és un filtre d’aigua?

Un filtre d’aigua és qualsevol cosa, de qualsevol mida i amb qualsevol tecnologia, que frena substàncies que no volem que estiguin a l’aigua.