CORSA > osmosis > Totes les osmosis són iguals?

Totes les osmosis són iguals?

No, i ara.
No totes les membranes filtren igual.
No totes les osmosis aporten a l’aigua el mateix tipus de minerals ni en la mateixa quantitat.
No totes desinfecten l’aigua.
No totes tenen els mateixos sistemes de seguretat.
No totes duren el mateix.
Etcètera, etcètera, etcètera.