CORSA > Política de privacitat

Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. INFORMACIÓ A L’USUARI

CORPORACIÓN DE ORGANIZACIONES Y REPRESENTACIONES, SA (CORSA), (d’ara endavant, el responsable) és el responsable del tractament de les dades personals de l’usuari i us informa que aquestes dades es tractaran d’acord amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals; el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals, i a la lliure circulació d’aquestes dades, per la qual cosa se us facilita la informació del tractament següent:

Fi del tractament: mantenir una relació comercial amb l’usuari.

Les operacions previstes per efectuar el tractament són:

  • Enviar comunicacions comercials publicitàries, sempre que s’hagi autoritzat prèviament per correu electrònic, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti efectuar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions les farà el responsable i estaran relacionades amb els seus productes i serveis, o els dels seus col·laboradors o proveïdors amb els quals aquest hagi assolit algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers no tindran mai accés a les dades personals.
  • Dur a terme estudis estadístics.
  • Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que faci l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició.
  • Enviar el butlletí de notícies de la pàgina web o mitjançant un altre mitjà.

Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la finalitat del tractament i, quan ja no siguin necessàries per a aquesta finalitat, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o la destrucció total d’aquestes.

Comunicació de les dades: no es comunicaran les dades a tercers, excepte en cas d’obligació legal.

Drets que assisteixen l’usuari::

  • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
  • Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les dades i a la limitació o l’oposició al seu tractament.
  • Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (agpd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els seus drets:
Adreça postal: CORPORACIÓN DE ORGANIZACIONES Y REPRESENTACIONES, SA (CORSA) C/ Sardenya, 397-399, entresol 8a, 08025 Barcelona
Adreça electrònica: info@corsa.es
Adreça electrònica: info@corsa.es

2. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L’USUARI

Els usuaris, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i l’entrada de dades als camps marcats amb un asterisc (*) en el formulari de contacte o presentades en formularis de descàrrega, accepten expressament i de manera lliure i inequívoca que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, per part del prestador, i que la inclusió de dades en els camps restants és voluntària. L’usuari garanteix que les dades personals facilitades al responsable són veraces i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació.

El responsable informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no se cediran en cap cas a tercers, i que sempre que faci algun tipus de cessió de dades personals es demanarà prèviament el consentiment exprés, informat i inequívoc als usuaris. Totes les dades que se sol·liciten a través del lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per prestar un servei òptim a l’usuari. Si l’usuari no facilita totes les dades, no es podrà garantir que la informació i els serveis facilitats s’ajustin completament a les seves necessitats.

3. MESURES DE SEGURETAT

Que d’acord amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el responsable està complint totes les disposicions de les normatives RGPD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat i, manifestament, els principis que descriu l’article 5 del RGPD, pel qual es tracten de manera lícita, lleial i transparent en relació amb la persona interessada, així com de manera adequada, pertinent i limitada al que sigui necessari en relació amb les finalitats per a les quals es tracten.

El responsable garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableix el RGPD a fi de protegir els drets i les llibertats dels usuaris i que els ha comunicat la informació adequada perquè els puguin exercir.