CORSA > Avís Legal

Avís Legal

LLEI DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)

CORPORACIÓN DE ORGANIZACIONES Y REPRESENTACIONES, SA (CORSA), responsable del lloc web, d’ara endavant el responsable, posa a disposició dels usuaris aquest document, amb què pretén donar compliment a les obligacions que disposa la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE), BOE núm. 166, així com informar tots els usuaris del lloc web de quines són les condicions d’ús.

Tota persona que accedeix a aquest lloc web assumeix el paper d’usuària i es compromet a observar i complir de manera rigorosa les disposicions que s’indiquen aquí, així com qualsevol altra disposició legal que s’apliqui.

CORPORACIÓN DE ORGANIZACIONES Y REPRESENTACIONES, SA (CORSA) es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pugui aparèixer en el lloc web, sense que hi hagi l’obligació d’avisar-ho prèviament o de posar en coneixement dels usuaris les obligacions esmentades, entenent-se que n’hi ha prou amb la publicació al lloc web de CORPORACIÓN DE ORGANIZACIONES Y REPRESENTACIONES, SA (CORSA).

1. DADES IDENTIFICADORES

Nom de domini: corsa.es, corsa.es, corsapro.es, tratamientosdeaguagrupocorsa.es, corsatratamientosdeagua.com, grupocorsa.es, gentecorsa.com, osmoticzero.es, osmoticzero.cat, filtro-fontanilla.com, ceasaespana.com, poramoralgua.com, comparadorequipososmosis.com, corsaceasa.com, comparadordescalcificadores.com

Nom comercial: CORSA
Denominació social: CORPORACIÓN DE ORGANIZACIONES Y REPRESENTACIONES, SA (CORSA)
NIF: A08811085
Domicili social: Sardenya, 397, entresol 8a
8025 BARCELONA
Telèfon: 932080800
Adreça electrònica: info@corsa.es

Inscrita al Registre (mercantil/públic): Registre Mercantil de Barcelona, volum 11596, foli 113, full número B-142335

2. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

El lloc web, incloent-hi a títol enunciatiu però no limitador la programació, l’edició, la compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, els logotips, el text i/o els gràfics, són propietat del responsable o, si escau, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web estan degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual es destinin, la reproducció total o parcial, l’ús, l’explotació, la distribució i la comercialització requereixen en tot cas l’autorització escrita prèvia del responsable. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, els logotips, el text i/o els gràfics aliens al responsable i que puguin aparèixer al lloc web pertanyen als seus propietaris respectius, i són ells mateixos els responsables de qualsevol possible controvèrsia que pugui sorgir respecte a aquests. El responsable autoritza expressament que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal de corsa.es, corsapro.es, tratamientosdeaguagrupocorsa.es, corsatratamientosdeagua.com, grupocorsa.es, gentecorsa.com, osmoticzero.es, osmoticzero.cat, filtro-fontanilla.com, ceasaespana.com, poramoralgua.com, comparadorequipososmosis.com, corsaceasa.com, comparadordescalcificadores.com

El responsable reconeix a favor de les persones titulars els drets de propietat intel·lectual i industrial corresponents. La seva sola menció o aparició en el lloc web no implica l’existència de drets ni cap responsabilitat sobre aquests, ni tampoc cap suport, patrocini o recomanació per part d’aquest.

Per efectuar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, ho podeu fer a través del correu electrònic info@corsa.es

3. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES

El responsable s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

Ús de galetes
Aquest lloc web pot fer servir galetes tècniques (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que es consideren imprescindibles per al funcionament i la visualització correctes del lloc. Les galetes que es fan servir tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. Aquestes galetes no proporcionen en cap cas per si mateixes dades de caràcter personal i no es faran servir per recollir-les.

Mitjançant l’ús de galetes també és possible que el servidor on es troba el web reconegui el navegador que fa servir l’usuari, amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, i permeti, per exemple, l’accés dels usuaris que s’hagin registrat prèviament a les àrees, els serveis, les promocions o els concursos reservats exclusivament a aquests sense que s’hagin de registrar en cada visita. També es poden fer sevir per mesurar l’audiència, els paràmetres de trànsit, controlar el progrés i el nombre d’entrades, etc. En aquests casos les galetes són tècnicament prescindibles, però beneficioses per a l’usuari. Aquest lloc web no instal·larà galetes prescindibles sense el consentiment previ de l’usuari.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser alertat de la recepció de galetes i per impedir-ne la instal·lació a l’equip. Consulteu les instruccions del navegador per ampliar aquesta informació.

Política d’enllaços
Des del lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el responsable no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers als llocs web respectius, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, retirarà immediatament qualsevol contingut que pugui contravenir la legislació estatal o internacional, la moral o l’ordre públic; retirarà immediatament la redirecció a aquest lloc web, i posarà en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El responsable no es fa responsable de la informació i els continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitador, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de manera independent a la pàgina web del responsable. Tanmateix, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de manera activa en la retirada o, si escau, el bloqueig de tots els continguts que puguin afectar o contravenir la legislació estatal o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que en el lloc web hi ha algun contingut que pugui ser susceptible d’aquesta classificació, ho ha de notificar de manera immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web s’ha revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, se’n pot garantir el funcionament correcte els 365 dies de l’any, les 24 hores del dia. Tanmateix, el responsable no descarta la possibilitat que hi hagi certs errors de programació, o que es produeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible accedir a la pàgina web.

Adreces IP
Els servidors del lloc web poden detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini que fa servir l’usuari. Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació es registra en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que, posteriorment, permet processar les dades a fi d’obtenir mesuraments únicament estadístics que permeten conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

4. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per resoldre totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquest lloc web o les activitats que s’hi desenvolupen s’aplica la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts. Són competents per resoldre tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els jutjats i tribunals més propers a Barcelona.